Co minulý rok (ne)přinesl a jaké jsou naše plány

Sociální agentura má 6 oblastí činnosti, kde se navzájem prolínají neziskové i ziskové aktivity vedoucí k naplňování ústředního poslání organizace „Usilovat o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění“. Poněvadž je nabídka aktivit pro veřejnost poměrně široká, rádi bychom Vám jednotlivé úseky a programy představili detailněji. Vedoucí úseků či koordinátoři programů se s Vámi podělí nejenom o zajímavé informace a zkušenosti z minulého roku, ale i o plány v roce letošním.

 

Bc. Dana Veselá je vedoucí úseku sociálních služeb, zároveň sociální pracovnicí, lektorkou vybraných vzdělávacích programů a v neposlední řadě koordinátorkou dobrovolnického programu. Na UJEP v Ústí nad Labem vystudovala obor Sociálně pedagogická asistence. V minulosti pracovala ve zdravotnictví i v komerční sféře. Sociální práce je pro ni profesním posláním, skrze které má možnost dodat lidem takovou podporu, kterou potřebují.

 

Můžete se pokusit stručně charakterizovat činnost úseku?

V rámci poradenství pomáháme lidem se zorientovat v problému, který řeší. Poskytujeme jim informace, které souvisí s jejich právy, ale zároveň povinnostmi. Obrací se na nás lidé se zdravotním omezením, kteří řeší bydlení, pracovně právní problematiku, invalidní či starobní důchod. Pomáháme sepsat žádosti o rozvod, dávky sociální podpory, námitky, odvolání a jiná opravné prostředky. Dodáváme informace, jak lze řešit dluhovou problematiku. Se soudy spolupracujeme nad jejich návrhy na oddlužení. Zastáváme názor, že informovanost pomáhá ke správnému rozhodnutí.

Co se týče sociální rehabilitace pomáháme lidem hledat jejich cestu, aby mohli žít co nejplnohodnotnější život. Někdo potřebuje provést těžkým životním obdobím, někdo si potřebuje ujasnit představu, čeho chce docílit a jaké dovednosti potřebuje natrénovat. Jsme lidé, kteří věří v to, že každý člověk dokáže dojít ke svému cíli. Pro dosažení stanoveného cíle pomáháme lidem hledat vyhovující způsoby a obvyklé postupy, které člověk může využít. Je na každém člověku, co si zvolí, kudy se vydá a kdy vykročí. Pomáháme lidem s tréninkem dovedností. Pro každého z nás to může znamenat něco úplně jiného. Pro jednoho to bude překonání obav z neúspěchu. Pro druhého to bude trénink vaření, pro třetího trénink komunikace…

Ovlivnila činnost Vašeho úseku v loňském roce Covid situace?

V loňském roce jsme ve službě odborného poradenství se kromě již standardních záležitosti i aktivně zapojili do institutu Milostivého léta. Pomáhali jsme s registrací na očkování, nebo objednáním na testování. V minulém roce jsme také v rámci sociální rehabilitace s lidmi spolupracovali online i osobně podle jejich sil, preferencí a možností.

Co nového chystáte v roce 2022 pro své klienty?

V letošním roce pokračujeme v poskytování poradenství v nastoupené cestě. Tam, kde to bude zapotřebí, můžeme uživatele služeb doprovodit a pomáhat jim s jejich oprávněnými zájmy nově i v terénu. Co se týče sociální rehabilitace těšíme se letos na další setkání a nové výzvy. Plánujeme oživit naši novou „tréninkovou kuchyň“ v rámci skupinového programu, kde lidé nebudou trénovat jenom dovednosti související s vařením, ale budou mít příležitost se setkávat s dalšími lidmi a vzájemně si předávat zkušenosti a inspirovat se.

Hledáte zaměstnání pro sebe či někoho ve Vašem okolí, který má zdravotní znevýhodnění? Jste zaměstnavatelem a chcete s námi spolupracovat? Informace se dočtete zde.

Máte volný čas a chcete být užiteční? Chtěli byste pomáhat lidem a nevíte, kde začít? Jak se stát dobrovolníkem v naší organizaci a pozitivně „otočit kormidlem“ na Vaší životní cestě? Informace se dočtete zde.

Chcete na nelehkém začátku Vaší pracovní kariéry získat cenné zkušenosti? Cítíte potřebu změny ve Vašem zaměstnání a chybí Vám inspirace od zkušeného kolegy? Hledáte cestu k propojení teoretických znalostí s ověřenou praxí? Jste studentem nebo máte zájem o odbornou stáž v naší organizaci? Informace se dočtete zde.

Nakupujete u nás kurzy, supervize nebo jiné poradenské služby? Uvažujete o spolupráci s naší vzdělávací institucí? Informace se dočtete zde.

Chcete více vědět o fungování naší firemní „help linky“? Jste společensky odpovědným zaměstnavatelem a přemýšlíte o zajímavém benefitu pro své zaměstnance? Informace se dočtete zde.

0 replies

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte nám napsat!

Napsat komentář