Nová pravidla pro převod dovolené

Od 1.1.2021 proběhne novela zákoníku práce, ve které budou mimo jiné stanovená pravidla pro převádění dovolené do dalšího roku. Zaměstnanec, který má více dovolené, než určuje zákoník práce (to jsou 4 týdny), se může se zaměstnavatelem dohodnout, že nadstandardní dobu dovolené si převede na příští rok. Stačí k tomu pouze písemná žádost a ústní dohoda. V tu chvíli, již zaměstnavatel nemůže zaměstnanci stanovit, aby do konce roku vyčerpal celou dovolenou, ale nadstandardní dobu si automaticky zaměstnanec převádí na následující rok.

Příklad: Zaměstnankyně Kristýna má na rok 5 týdnů dovolené, 4 týdny jsou dané zákoníkem práce a 1 týden dostala od zaměstnavatele jako bonus. Paní Kristýna si ale nechce tento rok vyčerpat celých 5 týdnů a tak požádá písemnou formou svého zaměstnavatele, že si přeje tento 1 týden převést na další rok, protože plánuje dovolenou se svojí rodinou. Poté již stačí, aby se paní Kristýna se zaměstnavatelem ústně domluvili. V tu chvíli, již zaměstnavatel nemůže paní Kristýně nařídit, aby si do konce roku vyčerpala 5 týdnů dovolené, ale pouze 4 týdny.

I v tomto ohledu můžeme našim klientům pomoci se zorientovat ve své situaci a případně sepsat žádost o převod nadstandardní dovolené v rámci odborného sociálního poradenství. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně pracovní oblasti, zavolejte našim sociálním pracovnicím a ty si s Vámi domluví konzultaci podle Vašich možností (vždy v úředních hodinách).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *