Návštěva senátora Fišera

Dne 30. 9. 2019 navštívil Sociální agenturu senátor pan Pavel Fišer. Cílem bylo jeho seznámení s fungováním Sociální agentury i systémem práce jejích zaměstnanců nejen v sociální oblasti.

Pana senátora zaujal především náš projekt Help linek, který realizujeme s celou řadou firem v oblasti jejich společenské odpovědnosti.

Projekt firemních help linek je komerční činností organizace a je součástí Poradenského a vzdělávacího centra Sociální agentury. Zisk ze služby help linek investujeme do neziskových aktivit organizace a pomoc se tak vlastně násobí – pomůžeme zaměstnancům firmy a zároveň získané peníze investujeme na dobrou věc, na zajištění pomoci lidem se zdravotním postižením.

Zaměstnancům firem radíme nejen v oblasti dluhové problematiky, ale i v oblasti sociálně právního poradenství (např. pomoc při rozvodovém řízení, při dědickém řízení, při řešení pracovně právní problematiky apod.) Další oblastí podpory je poradenství v krizové/stresové situaci. Krize často souvisí s již zmiňovanými oblastmi, které zaměstnanec na help lince řeší, ale může se jednat i o jiné osobní či rodinné problémy. Tento segment help linky pro nás zajišťuje tým externích psychologů a psychoterapeutů. Nabízíme také sociálně –zdravotní poradenství, které se zaměřuje především na vytipování potřebné sociální služby pro zaměstnance firmy nebo jeho rodinného příslušníka či na získání vhodných kompenzačních pomůcek.

Projekt jsme zahájili v roce 2016 ve spolupráci s firmou AGC Automotive Czech v Chudeřicích, která hledala vhodného partnera na řešení problémů svých zaměstnanců souvisejících se zadlužením. Postupem času jsme tuto podporu rozšířili i do dalších oblastí života zaměstnanců. Na rozdíl od podobných již zavedených konceptů v České republice nabízíme klientům nejen telefonickou konzultaci, ale i osobní schůzky, a také máme mnohem širší tematický záběr help linek. V roce 2018 jsme za projekt získali i několik prestižních ocenění, které nám umožnily zahájit spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje na dalším „vyztužení“ celého projektu. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci firem a jejich nejbližší příbuzní. V současné době projekt help linky realizujeme v šesti velkých firmách v regionu a další o něj projevují zájem (např. firmy podnikající v automobilovém a papírenském průmyslu, či v oblasti výroby hraček a metalurgie). Naším cílem je nyní udržet kvalitu poskytovaných služeb u stávajících partnerů a díky expertům Inovačního centra Ústeckého kraje vytvořit vhodnou strategii pro rozšíření help linky v regionu pro další firmy.

Pan Fišer se při společné debatě se zástupci vedení Sociální agentury i firmy AGC Automotive Czech seznámil s tím, jak fungují naše help linky i vzájemná spolupráce s našimi dosavadními partnery. Za společnou schůzku jsme velmi rádi, děkujeme panu senátorovi za jeho čas i energii a těšíme se na případnou další spolupráci

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *