Novela insolvenčního zákona

Od 1. 6. 2019 začne platit novela insolvenčního zákona, která přináší řadu změn. Jednou z nich je délka trvání oddlužení. Po splnění všech podmínek bude totiž oddlužení pro některé osoby pouze na tři roky. Týkat se to bude osob ve starobním důchodu, ve 2. či 3. stupni invalidity nebo osob s tak vysokými příjmy, že za 3 roky zvládnou zaplatit minimálně 60% všech dluhů svých nezajištěných věřitelů včetně nákladů na insolvenčního správce. Nově bude moci o oddlužení žádat i člověk, který ze svých příjmů nedokáže zaplatit ani 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Přesto může osvobození od zbytku dluhů po ukončení 5 leté lhůty dosáhnout. Posuzovat se však bude jeho snaha po celou dobu oddlužení své příjmy zvyšovat a zaplatit tak co nejvíce. Dále bude potřeba dodržovat stanovené povinnosti, tedy přiznávat všechny své příjmy, platit řádně a včas běžné platby a nepůjčovat si peníze, aby nevznikl žádný dluh po splatnosti, hlásit insolvenčnímu správci jakékoli změny majetkové podstaty, kontaktních údajů či počtu vyživovaných osob apod. Ze závažných důvodů bude možné oddlužení až na rok přerušit či naopak na žádost dlužníka až o půl roku prodloužit. Kdykoli během oddlužení je také možné požádat o změnu stanovených srážek, samozřejmě po doložení adekvátních důvodů. Přemýšlíte i vy o možnosti oddlužení? Kontaktujte nás, a objednejte si schůzku. Kontakty zde: https://sos.socialniagentura.cz/sos/kontakty/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *