Vyšší důchody

Důchody invalidní, starobní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. 12. 2017 tak, že se základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč a procentní výměra se zvyšuje o 3,5 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Důchody se tak zvyšují v průměru o 475 Kč. O zvýšení není třeba žádat, bude provedeno automaticky Českou správou sociálního zabezpečení.

V případě nejasností či dotazů se můžete obrátit na Sociální agenturu o. p. s.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *