Principy poskytování sociálních služeb

Občanský přístup

– důraz klademe na vytvoření přirozené podpory rodiny, pracovního prostředí atd.; uživateli poskytujeme právě tolik podpory, kolik potřebuje (tzn. ne méně, ale ani více).

 

Individuální přístup

– vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností uživatele; prostřednictvím individuálního plánu podporujeme uživatele při naplňování jeho osobních cílů.

 

Aktivizační přístup

– od uživatele naší služby očekáváme aktivní přístup při rozhodování (případně jej k němu vedeme), protože jen on sám je zodpovědný za dosahování a naplňování svých osobních cílů, s uživatelem pracujeme tak, aby se jeho potřeba podpory postupně snižovala.

 

Pozitivní přístup

– pozornost věnujeme především možnostem a schopnostem uživatele, zaměřujeme se na posilování schopností a dovedností uživatele tak, aby měl zajištěn přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu atd.