Sociální rehabilitace

Služba je realizována podle § 70 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě udělené registrace.

 


V čem Vám můžeme pomoci?

 • individuální nácvik ústní a písemné komunikace s běžným okolím a institucemi
  Nácvik telefonování, osobní jednání, e-mail, skype,..... pro komunikaci s rodinou, přáteli a institucemi
 • individuální nácvik dovedností potřebných při hledání práce
  Nácvik jak jednat na přijímacím pohovoru, jak správně sestavit životopis a motivační dopis, jak se vhodně prezentovat, atd.
 • individuální podpora při hledání vhodného zaměstnání
  Nácvik vyhledávání inzerátů, odesílání e-mailu se žádostí o práci, orientace na webových stránkách s nabídkami práce, atd.
 • individuální nácvik soběstačnosti potřebný k úředním úkonům, informacemi či práce s internetem
  Obsluha internetového bankovnictví, vyplnění různých formulářů a žádostí, složenek, nácvik podpisu, plánování termínů - lékař, ÚP, pravidelné nebo povinné aktivity, volný čas, vyhledávání informací potřebných pro běžný chod domácnosti, atd.
 • individuální podpora při nácviku vhodného způsobu oblékání a dodržování základních hygienických návyků
  Nácvik jak se obléknout na pracovní pohovor , společenskou událost, dodržování základních hygienických návyků, atd.
 • skupinové vzdělávací kurzy
  Základy práce na PC, kurz práce na PC pro mírně pokročilé, kurz přípravy na zaměstnání, kurz seberealizace, kurz základních komunikačních dovedností, kurz pracovně - právního minima, kurz finanční gramotnosti.
 • základní sociální poradenství při využití nabídky dalších služeb v regionu
  Dozvíte se, jaké jsou jiné neziskové organizace v regionu, které by Vám mohly v případě potřeby pomoci, předáme Vám kontakty na bezplatnou právní pomoc, zdravotnická zařízení, vzdělávání, pomůžeme najít kontakt na jiné odborníky atd.


 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby je poskytovat dospělým lidem se zdravotním postižením bezplatnou podporu, která jim pomůže rozvinout nebo udržet dovednosti a schopnosti zejména v oblasti soběstačnosti a péče o vlastní osobu, které pak uplatní především při kontaktování zaměstnavatelů, hospodaření s penězi a při hledání práce nebo při komunikaci s běžným okolím tak, aby se dokázali přiblížit životu, který běžně žijí jejich vrstevníci.

 

CÍLE SLUŽBY

 • Motivovat a posilovat uživatele služby ve zvládání jeho sociální situace zejména v oblasti soběstačnosti, péče o vlastní osobu při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Posilovat a rozvíjet komunikačních dovedností pro dorozumění s jeho běžným okolím – zaměstnavatel, rodina, kamarádi, úřady a další instituce, atd. 
 • Poskytnout uživateli služby podporu při hledání pracovního uplatnění.
 • Posílit nebo naučit uživatele služby dovednosti potřebné pro hledání zaměstnání.
 • Naučit uživatele služby pracovat s obecně dostupnými informacemi.
 • Naučit uživatele zvládat samostatně nebo s minimální podporou úřední úkony potřebné pro běžný život.
 • Poskytnout uživateli podporu při využití dalších možných návazných služeb.
 • Rozvíjet u uživatelů znalosti v oblasti běžné digitální gramotnosti, finanční gramotnosti, pracovního práva, a v oblasti komunikace, tak aby je dokázal využít v běžném životě.
   

HODNOCENÍ SLUŽBY


Pokud využíváte naše služby, budeme rádi, když vyplníte a zašlete nám hodnotící dotazník.