Sociálně aktivizační služby

Služba je realizována podle § 66 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě udělené registrace.

Při pravidelných schůzkách s pracovnicí Sociální agentury, o.p.s. je možné trénovat některou z Vašich dovedností nebo si osvojit novou.
V případě, že byste se rádi seznámili, zapojili znovu do společnosti a posílili si především komunikační dovednosti, můžete využít i náš skupinový motivačně aktivizační program pro osoby se zdravotním postižením: Program probíhá dvakrát ročně a kapacita je omezena (6-8 účastníků).

Jaké dovednosti je možné trénovat na individuálních schůzkách?

  • Ústní a písemná komunikace s běžný okolím

Nácvik ústní a písemné komunikace s běžným okolím uživatele služby (např. telefonování, osobní jednání, e-mail, skype). Nácvik komunikace s rodinou, příteli a úřady, pro odstranění nebo zmírnění obav při komunikaci.

  • Podpora při řešení situací běžného života (posílení sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty)

Nácvik jednání na přijímacím pohovoru, jak se vhodně prezentovat, posílení sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty.

  • Nácvik komunikace pomocí alternativní a agmentativní komunikace

Vytvoření pomůcek k nácviku komunikace pro běžné životní situace.

  • Skupinový motivačně aktivizační program

Posílení komunikačních dovedností a pocitu vlastní hodnoty.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby je poskytovat dospělým lidem se zdravotním postižením bezplatnou podporu, která jim pomůže posílit pocit vlastní hodnoty a sebevědomí, naučí se překonat obavy a strachy v různých životních situacích, tak aby dokázali samostatně komunikovat s jejich běžným okolím a tím se přiblížit životu, který běžně žijí jejich vrstevníci.

 

Cíle služby

  • Motivovat a posilovat uživatele služeb ve zvládání jeho sociální situace zejména v oblasti obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů.
  • Poskytnout podporu při rozvoji komunikačních dovedností zejména pro obhajování svých práv pomocí asertivních technik nebo pomocí metod alternativní a augmentativní komunikace, které využije při komunikaci s jeho běžným okolím – rodina, kamarádi, úřady, zaměstnavatel a další instituce, ….
  • Poskytnout uživateli služby podporu při posílení sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty např. při prezentaci sama sebe u přijímacího pohovoru.
  • Pomoci uživateli služby překonat strach a  obavy ze situací, které jsou v životě běžné – jednání na úřadech, s rodinou, se zaměstnavateli apod.
  • Poskytnout uživateli informace a podporu při využití dalších možných návazných služeb

HODNOCENÍ SLUŽBY

Pokud využíváte naše služby, budeme rádi, když vyplníte a zašlete nám hodnotící dotazník.