Odborné sociální poradenství

Služba je realizována podle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě udělené registrace.

 

V čem Vám můžeme poradit, pomoci?

 •  poradenství při vyřizování sociálních dávek různého typu

Zjistíte, na jakou sociální dávku můžete mít nárok, dozvíte se, jak postupovat při vyřizování žádosti, pomůžeme Vám s vyplněním potřebných dokumentů, v případě nepřiznání dávky Vám pomůžeme se sepsáním odvolání atd.

Mezi nejčastěji řešené dávky patří příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc, doplatek na bydlení, dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.

 •  poradenství při vyřizování invalidních důchodů

Dozvíte se, zda máte nárok na invalidní důchod, popř. jaké podmínky je potřeba splnit, pomůžeme Vám s odvoláním se proti nepřiznání nebo snížení invalidního důchodu, poskytneme Vám poradenství při souběhu invalidního důchodu a výdělečné činnosti atd. 

 • poradenství v oblasti pracovně právní problematiky, evidence na Úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace apod.

Poradíme Vám v oblasti uzavírání, změny a ukončení pracovního poměru, upřesníme práva a povinnosti vyplývající z pracovně - právních vztahů, vysvětlíme výhody a nevýhody u práce na dohodu o pracovní činnosti nebo u práce na dohodu o provedení práce atd.

Poradíme Vám, v čem by pro Vás mohlo být užitečné evidovat se na Úřadu práce, za jakých podmínek máte nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, dozvíte se, co je to pracovní rehabilitace a kdy na ni máte nárok, zjistíte, jaké může mít zaměstnavatel výhody při zaměstnávání osob se zdravotním postižením atd.

 • dluhové poradenství

Pomůžeme Vám s nastavením rodinného rozpočtu, zjistíte, co může a nemůže exekutor, jaké jsou postupy při výkonu exekuce, pomůžeme Vám s komunikací mezi Vámi a exekutorem atd. Můžete se dozvědět, co je osobní bankrot, kdy na něj máte nárok, pomůžeme Vám s vyřízením potřebných dokumentů a sepsáním žádosti o oddlužení atd.

 • bytová problematika

Pomůžeme Vám s vyhledáním vhodného ubytování, při komunikaci s pronajímatelem či majitelem bytu v případě hrozícího vystěhování, poradíme Vám s nájemní smlouvou, nájemní smlouvou v družstevním bytě, s prodejem bytu atd.

 • poradenství či pomoc při zpracování životopisu nebo motivačního dopisu

Pomůžeme Vám doplnit Váš stávající životopis popř. sepsat nový, dozvíte se, jaké jsou dnes požadavky na životopis a motivační dopis a pomůžeme Vám je sepsat. 

 • poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či odvolání

Žádosti i odvolání se mohou týkat různých oblastí - sociálních dávek, smlouvy s bankou, výživné, majetkové smlouvy, invalidní důchody, komunikace se soudem, s jinou institucí atd.

 • poradenství při využití nabídky dalších služeb v regionu

Dozvíte se, jaké jsou jiné neziskové organizace v regionu, které by Vám mohly v případě potřeby pomoci, předáme Vám kontakty na bezplatnou právní pomoc, zdravotnická zařízení, vzdělávání, pomůžeme najít kontakt na jiné odborníky atd.

 • pomoc a podpora při jednání s institucemi

Pomoc a podpora při jednání s Úřadem práce, Českou správou sociálního zabezpečení, jinými neziskovými organizacemi atd.

 

V následující přehledové tabulce můžete zjistit, do jaké míry Vám dokážeme ve Vaší situaci poradit. Více zde

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby je poskytovat bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu dospělým lidem se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé životní situace.

 

CÍLE SLUŽBY

 • Motivovat a posilovat uživatele služeb ve zvládání jeho sociální situace zejména v oblasti obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmu. 
 • Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.
 • Poskytnout uživateli podporu při řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky.
 • Poskytnout informace a podporu při využití dalších možných návazných služeb.

 

HODNOCENÍ SLUŽBY

Pokud využíváte naše služby, budeme rádi, když vyplníte a zašlete nám hodnotící dotazník.