Metody práce

Organizace má stanovený postup, způsob a kritéria přijímání nových uživatelů do služby a uzavírání následné smlouvy. S pravidly je zájemce seznámen při přijímací proceduře.

Pravidla respektují charakter služby i obecně lidská práva jednotlivce.

Jednání se zájemcem o službu je rozděleno do několika fází, a to:

1) Sociální pracovnice zájemce o službu seznámí s obsahovou náplní, pravidly a zázemím poskytované služby

2) Dále je zájemce seznámen s pravidly, jako jsou např.:

  • práva a povinnosti účastníků nabízených služeb
  • procedura vyřizování přání, námětů, připomínek a stížností uživatelů služeb Sociální agentury, o.p.s.
  • udělení souhlasu se zpracováním údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • způsob ukončení poskytované služby

3) Pokud zájemce pravidla akceptuje, je s ním dojednána ústní smlouva o poskytované službě 

Organizace uzavírá s uživatelem ústní smlouvu o poskytování služby. Ústní smlouvu dojednává s uživatelem kompetentní osoba, způsobilá (proškolená) k provedení uvedené činnosti, v našem případě sociální pracovnice. Podpora je realizována formou pravidelných schůzek dle potřeby a naléhavosti řešeného problému. V případě potřeby se schůzek účastní i členové rodiny. Tým služby sociálního poradenství pracuje pod pravidelnou supervizí.