Semináře na teplické pobočce se zúčastnilo 7 osob!

Dne 27.4.2016 se uskutečnil na pobočce Sociální agenury, o.p.s. v Teplicích informační seminář pro veřejnost pod názvem "Novinky a změny v oblasti sociálních dávek a exekucí v roce 2016".

Zúčastnilo se jej 7 zájemců a kromě výkladu lektorky proběhla i živá diskuse na probíraná témata. Účastníci měli možnost zjistit, co všechno patří do společného jmění manželů a jaký vliv má exekuce na společný majetek, jak se může bránit manžel povinného a co exekutor již nesmí zabavit. Muvilo se i o dalších novinkách spojených s novelami v roce 2015 v oblasti exekucí a probraly se i plánované změny v sociální oblasti od roku 2016.

Všichni účastníci byli se získanými informacemi spokojeni, což vyjádřili i v hodnotících dotaznících. Další seminář na zajímavé téma proběhne na podzim, sledujte naše stránky pro včasnou rezervaci místa!