Pracovní skupina - Spolupráce

V listopadu proběhlo další setkání pracovní skupiny v rámci projektu SPOLUPRÁCE. Tématem tohoto setkání byl standard č.6 (vedení dokumentace) a standard č.7 (stížnosti). Všechny organizace diskutovaly na jednotlivými tématy a předávaly si svoje zkušenosti.