Sociálně právní minimum

Na přelomu května a června proběhla na naší teplické pobočce skupinová aktivita v rámci projektu NAHORU. S klienty se probíralo Sociálně právní minimum, které bylo zaměřené na legislativu v dluhové problematice (občanský zákoník, občanský soudní řád, správní řád, insolvenční zákon a exekuční řád).