Konzultační místnost v novém

Kolegyně, které pomáhají lidem se zdravotním znevýhodněním najít vhodné zaměstnání, se pustily do zvelebení naší další konzultační místnosti v prvním patře. V této místnosti se tedy setkávají klienti se svojí pracovní konzultantkou, kdy v rámci evropského projektu hledají práci dle potřeb daného člověka či případně se svojí pracovnicí ze sociálních služeb, se kterou pracují na svém osobním cíli.