Sociální služby

Sociální práce a s ní spojené poskytování sociální služby má v organizaci poměrně dlouhou tradici. Sociální agentura je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb od roku 2007.

 

Komu poskytujeme sociální služby:

Služby jsou určeny osobám ve věku 18–64 let, které mají zdravotní postižení – tělesné, interní (např. diabetes) či duševní onemocnění, mentální, smyslové nebo kombinované postižení. Jedná se o osoby, které jsou z důvodu svého zdravotního postižení sociálně vyloučeny nebo jsou vyloučením ohroženy.

 

Seznamte se s metodami naší práceprincipy poskytování sociálních služeb.

 

Dodržujeme standardy kvality sociálních služeb.

Na vyžádání jsou u sociálních pracovnic k nahlédnutí metodiky poskytovaných sociálních služeb.