image

Kurzy pro poskytovatele sociálních služeb

Hledáte pracovní uplatnění nebo vás čeká změna v rámci vaši pracovní pozice? Chybí vám určité odborné kompetence pro práci v sociální službě? Chcete společně se zaměstnanci pracovat na změně systému poskytování sociální služby? Potřebujete radu, zpětnou vazbu, konzultaci, supervizi? Hledáte kvalitní kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotnický personál nebo vedoucí pracovníky?


Využijte pestrou nabídku vzdělávacích programů a poradenských služeb „na míru“. Naše kurzy probíhají v moderních bezbariérových učebnách nebo je můžeme zajistit u vás „na klíč“. Nezapomeňte, že jako uznatelnou formu povinného vzdělávání zaměstnanců lze od 1.1.2014 považovat i účast na školící akci v max. rozsahu 8 hodin, která není akreditována. V případě, že hledáte pro své zaměstnance kurz na míru, prosíme, kontaktujte koordinátora vzdělávacích kurzů.


Víme, že se na trhu pohybuje celá řada vzdělávacích institucí a změřit kvalitu jejich vzdělávacích programů není jednoduché. V této souvislosti vás chceme upozornit, že Sociální agentura je vítězem prestižní soutěže "Vzdělávací instituce roku 2014", kterou každoročně pořádá Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

                                                                

Gabriela Kuželová, koordinátorka vzdělávacích programů,

kuzelova@socialniagentura.cz, tel: 730 892 635


Název a obsah kurzu Délka kurzu Termín Cena Kategorie

Způsoby práce s rizikem v sociálních službách

8 hodin dle dohody 12 890,-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb

8 hodin dle dohody 15 600,-

Potřeby uživatelů z hlediska poskytování sociální služby

8 hodin dle dohody 12 890,-

Práce s emocemi III - Jak přežít náklonnost i antipatii ve vztazích ke klientům v sociálních službách

8 hodin dle dohody 12 890,-

Práce s emocemi II - Emoce, které hýbou týmem a jak je lze účinně zpracovat

8 hodin dle dohody 12 890,-

Jak rozpoznat a zvládnout manipulativní chování v sociálních službách

8 hodin dle dohody 12 890,-

Řídící dovednosti vedoucího pracovníka, aneb jak řešit konflikty v týmu a konflikty s podřízenými v rámci sociální služby

8 hodin dle dohody 12 890,-

Motivace a aktivizace klienta ke změně v životě

8 hodin dle dohody 12 890,-

Jak udržet profesní vztah při práci s klientem sociální služby

8 hodin dle dohody 12 890,-

Hodnocení přiměřené míry podpory uživatele sociálních služeb

8 hodin dle dohody 12 890,-

Řídící dovednosti vedoucího pracovníka, aneb jak podpořit spolupráci v rámci sociální služby

NOVINKA!
8 hodin dle dohody 12 890,- Manažerské dovednosti,Prezentační a komunikační dovednosti,Specifické dovednosti,vedoucí pracovníci

Dluhová problematika II. - Exekuce a insolvence v praxi sociálního pracovníka

NOVINKA!!!
8 hodin dle dohody 12 890,- sociální pracovníci,Specifické dovednosti

Základy komunikace s klientem v depresi

NOVINKA!!!
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Práce s emocemi v pomáhající profesi

8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů

NOVINKA!!!
Rodina je partnerem nebo konkurentem? Jaká jsou úskalí spolupráce sociálních služeb s rodinou? Jak motivovat rodinu ke spolupráci? Jak zvládat běžné a obtížné komunikační situace s rodinou? Jaká jsou její specifika? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,Specifické dovednosti

Základy komunikace s lidmi s demencí

NOVINKA!!!
Jak efektivně komunikovat s lidmi s demencí? Jaké jsou styly, formy a techniky komunikace? Co se skrývá pod pojmy kognitivní funkce a kognitivní poruchy? Existují možnosti včasné diagnostiky poruch paměti? Jaká jsou specifika práce s lidmi s demencí v poskytované sociální službě nebo při podpoře blízkého v domácím prostředí? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Specifické dovednosti

Problematika sexuality lidí s duševním onemocněním

NOVINKA!!!
Jaké jsou mýty a předsudky týkající sexuality lidí s duševní nemocí, co je v sexualitě normou? Jaké jsou sexuální funkční poruchy a deviantní projevy u lidí s duševní nemocí? Jak sdílet toto téma v týmu pracovníků? Patří oblast sexuality do individuálního plánu uživatele? Jak komunikovat s uživatelem o jeho sexuálních potřebách? „Silné“ téma, které můžete zdolat na našem kurzu pod vedením zkušeného lektora z oboru sexuologie/psychiatrie
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Specifické dovednosti

Spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky

Cítíte ve své službě rezervy ve spolupráci s rodinou? Chybí vám pravidla a hranice? Je pro vás rodinný příslušník spíše zdroj možného problému než partner a spolutvůrce příběhu klienta? Hledáte cestu efektivní spolupráce s rodinou? Stačí si kurz objednat a začít čerpat novou energii a inspirace.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci,Specifické dovednosti,vedoucí pracovníci

Problematika duševní nemoci

Jaké jsou negativní a produktivní symptomy duševní nemoci, jejich příčiny a nejčastější projevy? Jakým způsobem pomoci lidem s duševní nemocí? Je aplikace multidisciplinárního přístupu v České republice snem nebo ověřenou zkušeností? Jo je obsahem připravované reformy psychiatrické péče? Jaké jsou nejčastější mýty o duševní nemoci? Odpovědi na tyto a další otázky nejdete na velmi zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci,Specifické dovednosti,vedoucí pracovníci

Sociálně - právní minimum pro osoby se zdravotním postižením

Co je obsahem legislativního rámce a klíčových vyhlášek? Jaké jsou možnosti získání příspěvků, dávek a jiných výhod? Co je obsahem správního řádu z hlediska probíhajícího řízení o přiznání jednotlivé dávky a možného zásahu do řízení? Občanský zákoník a opatrovnictví? Přijďte a sdílejte aktuální informace od zkušeného lektora/sociálního pracovníka.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách

Hledáte pracovní uplatnění v sociálních službách a chybí Vám potřebná kvalifikace? Pracujete v sociální službě a hrozí Vám ztráta pracovního místa? Chcete získat více informací o fungování moderní sociální služby? Hledáte nové podněty a inspiraci pro vaši práci? Kurz patří mezi „hvězdy“ naší nabídky. Neváhejte a kontaktujte nás. Většina našich absolventů získá práci již po ukončení kurzu.Nastoupili jste do sociální služby a chybí Vám potřebná kvalifikace? Pracujete v sociální službě a hrozí Vám ztráta pracovního místa? Chcete získat více informací o fungování moderní sociální služby? Hledáte nové podněty a nspiraci pro vaši práci?
162 hodin 0,- ostatní,Rekvalifikační kurz

Obsluha osobního počítače

Hledáte pracovní uplatnění a chybí Vám dovednosti v práci na PC? Chcete si prohloubit své znalosti v práci na PC? Přemýšlíte jak si více „porozumět“ s vaším počítačem? Potřebujete podporu a praktickou pomoc v práci na PC? Kurz je „stálicí“ naší nabídky a probíhá v moderně zařízené PC učebně pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a kontaktujte nás.Chybí Vám dovednosti v práci na PC? Chcete si prohloubit své znalosti v práci na PC? Přemýšlíte jak si více „porozumět“ s vaším počítačem? Potřebujete podporu a praktickou pomoc v práci na PC?
80 hodin 0,- dle dohody ostatní,Rekvalifikační kurz

Počítač - pomocník pro zaměstnance

Chcete proškolit své zaměstnance v práci na počítači ve vašich prostorách za příznivou cenu? Kurz vám připravíme "na míru" podle vašich potřeb a finančních prostředků. Výhodou PC kurzu "na klíč" je, že šetříte náklady za cestovné vašich zaměstnanců, obsah kurzu je zacílen pouze na potřeby vašich zaměstnanců a kurzy mohou probíhat ve vašich prostorách na našem moderním PC vybavení. Zkrátka stačí zavolat, vytvořit skupinu max. 8 zaměstnanců, domluvit termín a "frčíme".
8 hodin dle dohody 6 300,- ostatní,pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Specifické dovednosti,vedoucí pracovníci,zdravotníci

Standard kvality č. 15 - Zvyšování kvality sociální služby

Jak kontrolovat a hodnotit, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s veřejným závazkem a osobními cíli jednotlivých osob? Jak zjišťovat spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou? Existují způsoby zapojování zaměstnanců a dalších fyzických osob do hodnocení poskytované sociální služby? Jak využít stížnost jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby? Jaká je návaznost uvedeného standardu na další standardy kvality? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora. Tento kurz doporučujeme zkombinovat s problematikou standardu kvality č. 1.
8 výukových hodin / 1 den dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb

Standard kvality č. 11 + 12 + 13 - Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby; Informovanost o poskytované službě; Prostředí a podmínky

Jak zajistit dostupnost poskytované sociální služby z hlediska místa a času ve vztahu na zmapovanou poptávku? Co je souborem informací o poskytované sociální službě a jak zajistit její srozumitelnost osobám, kterým je určena? Jak nastavit materiální, hygienické a technické podmínky v sociální službě její kapacitě, okruhu osob a individuálním potřebám uživatelů? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora.
8 výukových hodin / 1 den dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb

Standard kvality č. 9 + 10 - Personální a organizační zajištění sociální služby; Profesní rozvoj zaměstnanců

Jaké je optimální řídící schéma vzhledem k počtu uživatelů a typu sociální služby? Jak hodnotit zaměstnance a nevzít jim chuť do další práce? Jak podpořit nového zaměstnance při jeho zapracování? Existují účinné způsoby zajištění nezávislé a bezpečné podpory pro zaměstnance? Přijďte se přesvědčit, že bez kvalitního vedení a hodnocení zaměstnanců to opravdu nejde.
8 hodin dle dohody 12 890,- sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb,vedoucí pracovníci

Standard kvality č. 8 - Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje

Jak nenahrazovat běžně dostupné veřejné služby a vytvářet příležitosti k jejich využívání? S kým a na čem spolupracovat v rámci poskytování sociální služby? Nedaří se vám spolupráce s rodinnými příslušníky a opatrovníky? Jak zvládnout obtížné komunikační situace s rodinou a spolupracujícími organizacemi? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora. Tento kurz doporučujeme zkombinovat například s problematikou standardu kvality č. 7.
8 výukových hodin / 1 den dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb

Standard kvality č. 7 - Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Co je obsahem vnitřních pravidel pro podávání a vyřizování stížnosti osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby? Jakým způsobem zajistit jejich srozumitelnost pro uživatele sociální služby? Jaká je lhůta pro vyřizování stížností? Jak naložit s anonymní stížností? Jak přistoupit k prošetření podnětu či připomínky, která nemá formální podobu stížnosti? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora. Tento kurz doporučujeme zkombinovat například s problematikou standardu kvality č. 8.
8 výukových hodin / 1 den dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb

Standard kvality č. 6 - Dokumentace o poskytování sociální služby

Co je obsahem vnitřních pravidel pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována? Kdo má k sociální dokumentaci přístupová práva? Jaké jsou u poskytovatelů sociálních služeb nejčastější nedostatky? Co v rámci sociální služby písemně zaznamenávat a v jaké podobě? Jaká je stanovená doba pro uchování dokumentace o osobě po ukončení poskytování sociální služby? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora. Tento kurz doporučujeme zkombinovat například s problematikou standardů kvality č. 11; 12; 13.
8 výukových hodin / 1 den dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb

Standard kvality č. 3 + 4 - Jednání se zájemcem o sociální službu; Smlouva o poskytnutí sociální služby

Cítíte, že Vaše vnitřní pravidla související s problematikou jednání se zájemcem nejsou ideálně „vyladěna“? Jak zájemce o sociální službu odmítnout a neporušit zákon? Co bývá slabinou uzavíraných smluv o poskytnutí sociální služby? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na prakticky vedeném kurzu pod vedením zkušeného lektora / inspektora.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb

Standard kvality č. 1 - Cíle a zásady poskytovaných služeb

Jak promítnout „podstatu“ činnosti sociální služby do veřejného závazku? V čem je veřejný závazek sociální služby jedinečný a specifický? Jaká je návaznost uvedeného standardu na další standardy kvality? Co je obsahem pravidel destigmatizace sociální služby? Co se skrývá pod pracovními postupy zajišťujícími řádný průběh sociální služby? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na kurzu pod vedením zkušeného lektora.
8 výukových hodin / 1 den dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb

Standard kvality č. 14 - Nouzové a havarijní situace

Setkáváte se ve své práci s riziky souvisejícími se ztrátou uživatele, fyzickým napadením nebo jinými náročnými situacemi? Co jsou nouzové a havarijní situace a jak je účinně a efektivně řešit? Jaká jsou preventivní opatření? Jak se připravit na inspekci kvality?
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb,vedoucí pracovníci

Standard kvality č. 5 - Základy individuálního plánování průběhu sociální služby

Obstojí vaše vnitřní pravidla pro individuální plánování před inspekcí? Jaká jsou kritéria pro vytváření osobního cíle uživatele? Do jaké míry se promítá ošetřovatelský plán do individuálního plánu uživatele? Jaké jsou nejčastější nedostatky v procesu individuálního plánování? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na prakticky vedeném kurzu pod vedením zkušeného lektora.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb,vedoucí pracovníci

Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb

Vaše vnitřní pravidla související s problematikou práv nejsou ideálně „vyladěna“? Pracovníci služby tápou a postupují pouze intuitivně? Stále Vám není jasný střet zájmů ve vaší službě? Jak informovat uživatele o jejich právech? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na prakticky vedeném kurzu pod vedením zkušeného lektora.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb,vedoucí pracovníci

Základy první pomoci

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy první pomoci zejména při poskytování neodkladné resuscitace, při úrazech a nejrozšířenějších nemocech. Získané znalosti a dovednosti můžete využít nejen ve svém zaměstnání, ale také v situacích z běžného života. Zkušení lektoři – pracovníci záchranné služby vás naučí poskytnout neodkladnou první pomoc při stavech bezprostředně ohrožujících život. Jste si jisti, že dokážete poskytnout první pomoc?
8 hodin dle dohody 12 890,- ostatní,pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Specifické dovednosti,vedoucí pracovníci

Základy lektorských dovedností

Pracujete se skupinou klientů v rámci vzdělávacího programu a vaše zkušenosti z předchozí praxe úplně nestačí? Cítíte při lektorování nejistotu? Nevíte, jak se dá zvládnout skupina účastníků, kteří nespolupracují podle vašich představ? Nebo máte pocit, že cokoliv učit dokáže každý? Pojďte si to ověřit případně doplnit své zkušenosti v rámci kurzu s lektorem s dlouholetou praxí.
8 hodin dle dohody 12 890,- ostatní,pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci,Specifické dovednosti,vedoucí pracovníci

Aktivní naslouchání při vedení poradenského rozhovoru

Cítíte rezervy ve vedení rozhovoru s klientem? Jaká jsou východiska pro vedení úspěšného rozhovoru? Jakým způsobem vyjednat cíle a zakázku? Osvědčené recepty, zkušenosti i formou praktického nácviku s Vámi bude sdílet zkušený lektor.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci

Problematika sexuality uživatelů sociálních služeb

Jaké jsou mýty a předsudky týkající sexuality uživatelů sociálních služeb? Jak komunikovat s uživatelem o jeho sexuálních potřebách? Jak sdílet toto téma v týmu pracovníků? Patří oblast sexuality do individuálního plánu uživatele? „Silné“ téma, které můžete zdolat na našem kurzu pod vedením zkušeného lektora v oboru sexuologie/psychiatrie.
8 hodin dle dohody 12 890,- ostatní,pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Praktická komunikace s institucemi

Jak zvládnout obtížné komunikační situace, kdy jednáme v zastoupení našich klientů na úřadech, soudech, lékařských posudkových komisích nebo u zaměstnavatele? Jak navázat profesionální spolupráci bez emočního vypětí a mít z toho ještě dobrý pocit?
8 hodin dle dohody 12 890,- ostatní,pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Metody práce se skupinou klientů

Jak pracovat s uživateli ve skupinovém programu? Jak řešit běžné i obtížné komunikační situace ve skupině? Existuje něco jako „vnitřní organismus“ skupiny? Zajímavý kurz pro ty, co skupinový program vedou nebo je tato zkušenost teprve čeká.
8 hodin dle dohody 12 890,- Manažerské dovednosti,ostatní,pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Základy komunikace s dětmi a dospívajícími v sociálních službách

NOVINKA!!!
Jaká jsou stěžejní vývojová období dětského věku a jejich zvláštnosti? Jak dítě motivovat a získat je ke spolupráci? Jak navázat dialog a jaké překážky nejčastěji řešíme? Jaké jsou moderní přístupy v sociální práci při komunikaci s dětmi a rodinou? Co jsou zvýšené nároky na komunikaci s dětmi se speciálními potřebami? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ve velmi zajímavém kurzu.
8 hodin dle dohody 12 890,- ostatní,pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Zvládání obtížných komunikačních situací II.

Jste absolventem základního kurzu na zvládání obtížných komunikačních situací a máte chuť na sobě pracovat dál? Chcete se seznámit s metodou videozáznamu a následným rozborem lektora? Nastupte do kurzu, který patří mezi stálice v naší nabídce.
8 hodin dle dohody 12 890,- Osobnostní rozvoj,ostatní,pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Time management v sociálních službách

Jak si plánovat čas, rozlišit podstatné a stanovit důležité? Jakým způsobem delegovat činnosti a úkoly na ostatní členy týmu? Jak funkčně a strukturovaně komunikovat? Jaké stereotypy nás zdržují při práci a jakým způsobem je můžeme odstranit?
8 hodin dle dohody 12 890,- Manažerské dovednosti,Osobnostní rozvoj,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Prevence stresu a syndromu vyhoření II.

Chcete se více „vnořit“ do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření? Cílem programu je zaměřit se prostřednictvím sebepoznávacích technik na subjektivní prožívání stresu a posouzení stávajících strategií zvládání stresu z hlediska jejich efektivity. Kurz je určen absolventům kurzu Prevence stresu a syndromu vyhoření I.
8 hodin dle dohody 12 890,- Osobnostní rozvoj,ostatní,pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Problematika prevence stresu a syndromu vyhoření - základní kurz

Každodenní práce s lidmi je velmi náročná a může být vyčerpávající. Zažíváte situace, kdy si říkáte, že už nemáte sílu vést ani jeden poradenský rozhovor? Do práce přicházíte bez energie a každá maličkost vás „rozhodí“? Z práce odcházíte naprosto vyčerpáni?
8 hodin dle dohody 12 890,- Osobnostní rozvoj,pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Základy práce se skupinou pro pracovníky v sociálních službách

Jak sestavit mluvenou prezentaci? Jak zvládnout trému? Jak zvládnout nejčastější typy posluchačů? Jak si uhlídat čas a držet se domluveného tématu? Jak udržet pozornost posluchačů? Odpovědi na tyto otázky a celou řadu dalších zajímavých témat obdržíte na oblíbeném kurzu prezentačních dovedností.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci,vedoucí pracovníci

Problematika komunikace s uživatelem v seniorském věku

Co je stáří a jak ovlivňuje naše vnímání a schopnost přizpůsobit se? Jak komunikovat se seniorem v obtížných situacích? Jak reagovat na podezření týrání uživatele ze strany rodinných příslušníků?
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci

Problematika aktivizace seniorů

Jakým způsobem aplikovat aktivizační techniky s ohledem na aktuální možnosti a stav klientů? Dokážete zvolit vhodný způsob motivace konkrétního klienta respektující jeho lidskou důstojnost, potřeby i osobní přání? Orientujete se v možnostech posilování kompetencí klienta a umíte jej motivovat k aktivnímu přístupu k životu?
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Specifické dovednosti

Problematika komunikace s uživateli s mentálním postižením

Jaké jsou mýty o lidech s mentálním postižením? Jak komunikovat s klientem s mentálním postižením? Jak zvládat běžné a obtížné komunikační situace? Jaká jsou specifika práce s lidmi s mentálním postižením?
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci

Problematika komunikace s uživatelem s duševním onemocněním

Jaké jsou mýty o lidech s duševní nemocí? Jak komunikovat s klientem s duševní nemocí? Co je a není duševní nemoc? Jak zvládat běžné a obtížné komunikační situace? Jaká jsou specifika práce s lidmi s duševní nemocí?
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci

Problematika komunikace s nespolupracujícím klientem

Jaké jsou osvědčené techniky motivace klienta? Kdo je „nemotivovaný“ klient? Jaké jsou specifické formy komunikace s tzv. nemotivovaným klientem? Kde děláme nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat? Zkuste se podělit o vaše zkušenosti a najít cesty k řešení.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci

Problematika etiky a lidských práv v sociálních službách

Jaké je pojetí etiky v kontextu sociální práce? Co všechno ovlivňuje pracovníka v jeho jednání s klientem? Lidská práva a jejich zrcadlení v sociální práci. Tyto otázky a celou řadu dalších témat budete moci sdílet se zkušeným lektorem a dalšími spolupracovníky.
8 hodin dle dohody 11 890,- Osobnostní rozvoj,pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb

Problematika doprovázení umírajícího a pozůstalých

Jaký je náš vlastní vztah ke smrti? Existují nějaké osvědčené techniky a metody, které mi pomohou situace související s umíráním zvládat? Jak podpořit umírajícího v jednotlivých stádiích odpoutávání se od života? Objednejte si kurz, jehož zvládnutí vyžaduje určitou osobnostní a emoční zralost.
8 hodin dle dohody 12 890,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Specifické dovednosti,vedoucí pracovníci

Dluhová problematika I.

Jak rozpoznat jednotlivé typy dluhů a dlužníků? Jaké jsou funkční postupy při řešení dluhové problematiky u jednotlivých typů klientů? Jak reflektovat svou roli v procesu oddlužování klienta a obstát při obtížných komunikačních situacích? Přijďte sdílet vaše zkušenosti s dalšími pracovníky v oboru.
8 hodin dle dohody 12 890,- sociální pracovníci,Specifické dovednosti,vedoucí pracovníci

Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách

Co je obsahem metody alternativní a augmentativní komunikace? Jak tuto metodu účinně využívat v sociálních službách? Kdo je osobou se sníženou komunikační schopností? Nejenom odpovědi na tyto otázky získáte účastí ve velmi oblíbeném kurzu AAK.
24 hodin dle dohody 26 400,- pracovníci v sociálních službách,Prezentační a komunikační dovednosti,sociální pracovníci,Specifické dovednosti,vedoucí pracovníci

Individuální plánování v sociálních službách

Co je principem konceptu plánování zaměřeného na člověka? Jak smysluplně využít metodu individuálního plánování v praxi? Jaká je role klíčového pracovníka a dalších osob v celém procesu? Pomůžeme Vám najít „začátek a konec celého příběhu“.
24 hodin dle dohody 26 400,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Specifické dovednosti,Standardy kvality sociálních služeb,vedoucí pracovníci

Úvod do standardů kvality sociálních služeb

Začínáte jako organizace s poskytováním sociální služby a chcete se seznámit se standardy kvality? Máte pocit, že zaměstnanci potřebují „osvěžit“ problematiku standardů kvality? Chcete se připravit na inspekci sociální služby? Cílem programu je nabídnout účastníkům poměrně rychlý přehled o fungování sociální služby z hlediska standardů kvality.
24 hodin dle dohody 26 400,- pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Standardy kvality sociálních služeb,vedoucí pracovníci

Základní kurz Bazální stimulace

Pracujete s lidmi s těžkým zdravotním nebo mentálním postižením? Máte pocit, že nedokážete naplňovat všechny jejich potřeby? Cítíte rezervy při péči o ně, přestože jejich základní i vyšší potřeby naplňujete dle svých možností? Tušíte, že vaše péče může být komplexnější, ale nevíte jak na to? Navštivte tento mimořádný kurz za mimořádnou cenu. Cena kurzu je počítána za jednu osobu.
24 hodin dle dohody 4 300,- /osoba pracovníci v sociálních službách,sociální pracovníci,Specifické dovednosti
Momentálně žádná nabídka
Název Popis Cena

Teambuildingové programy

Potřebujte stmelit tým a jiné metody už nezabírají? Začínáte a chcete se jako tým „sehrát“?
Chcete posílit důvěru v týmu? Co říkáte vzdělávání zážitkem? Zkuste si ověřit své osobní limity a zažít něco jiného pod vedením zkušených koučů.
0,- dle dohody Poptat

Poradenství v oblasti organizačního rozvoje

Chybí Vám dlouhodobá vize? Chcete vědět, v jaké kondici je Vaše organizace? Máte spoustu skvělých nápadů a chybí Vám plán pro jejich provedení? Potřebujete „vyztužit“ proces plánování ve vaší organizaci?
1 210,- /hod. Poptat

Poradenství ke standardům kvality sociálních služeb

Začínáte a nevíte jak se zorientovat v povinnostech poskytovatele sociálních služeb? Čeká Vás inspekce kvality a chcete získat zpětnou vazbu od nezávislého odborníka? Trápí Vás určité téma související s problematikou standardů kvality? Máte po inspekci a čeká Vás náprava uložených opatření? Využijte služeb zkušených konzultantů.
1 210,- / hod. Poptat

Odborný výcvik formou supervize

Přemýšlíte o podpoře nezávislého odborníka? Máte pocit, že se u vybraných klientů „točíte v kruhu“? Cítíte, že v týmu něco nešlape? Vládne ve Vašem týmu pohoda a zdravá atmosféra a nechcete o ni přijít? Chybí vám prostor pro společné sdílení problémů? Nabízíme Vám nezávislou a bezpečnou podporu od zkušených akreditovaných supervizorů.
1 100,- / hod. Poptat