image

Kurzy pro pečující osoby

Hledáte pracovní uplatnění v sociálních službách? Chybí vám určité odborné kompetence v péči o vašeho blízkého? Hledáte prakticky vedené kurzy se zkušeným lektorem? Potřebujete radu, zpětnou vazbu nebo konzultaci? Hledáte kvalitní a ověřený kurz pro pečující osoby?


Využijte pestrou nabídku vzdělávacích programů a poradenských služeb „na míru“. Naše kurzy probíhají v moderních bezbariérových učebnách i o víkendu. Nabídka akreditovaného vzdělávání je určená všem lidem, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Jedná se o fyzické osoby (manžel/ka, rodiče, dítě resp. další příbuzní, partner/partnerka), které pečují o klienta v domácím prostředí.


Víme, že se na trhu pohybuje celá řada vzdělávacích institucí a změřit kvalitu jejich vzdělávacích programů není jednoduché. V této souvislosti vás chceme upozornit, že Sociální agentura je vítězem prestižní soutěže "Vzdělávací instituce roku 2014", kterou každoročně pořádá Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

           

Gabriela Kuželová, koordinátorka vzdělávacích programů,

kuzelova@socialniagentura.cz, tel: 730 892 635

Název a obsah kurzu Délka kurzu Termín Cena Kategorie

Úvod do dluhové problematiky

Jak rozpoznat jednotlivé typy dluhů a dlužníků? Jaké jsou funkční postupy při řešení dluhové problematiky u jednotlivých typů klientů? Jak reflektovat svou roli v procesu oddlužování klienta a obstát při obtížných komunikačních situacích? Přijďte sdílet vaše zkušenosti s dalšími pracovníky v oboru.
8 hodin 10 890,-

Trénujeme paměť seniorů II.

NOVINKA!!!
Jste absolventem základního kurzu „Trénujeme paměť seniorů I.“ a chcete si prohloubit své znalosti? Chcete si prakticky ověřit své znalosti na základě zadaných úloh tréninku paměti? Chcete získat praktické dovednosti ve zpracování životního příběhu v rámci skupinového cvičení? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.
8 hodin 10 890,-

Úvod do problematiky reminiscence jako součást péče o seniory

NOVINKA!!!
Co je reminiscence a reminiscenční terapie? Jak využít reminiscenci jako validační metodu v péči o seniora? Podle jakých zásad a s jakými pomůckami reminiscenci správně provádět? Co je biografie a jak jí využít v praktické práci se seniorem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.
8 hodin 10 890,-

Základy pohybové aktivizace seniorů - cvičení páteře

NOVINKA!!!
Jaké jsou zásady pohybové aktivity u seniorů, které je třeba dodržovat? Chybí vám informace o páteři z hlediska její funkce a anatomického uspořádání? Postrádáte informace o vhodných a nevhodných pohybových aktivitách pro seniory s důrazem na cvičení páteře z hlediska jejich významu, cílů a zásad při jejich provádění? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce. Kde jinde než u „Vzdělávací instituce roku 2014“.
8 hodin 10 890,-

Základy pohybové aktivizace seniorů - úvod, dechová cvičení

NOVINKA!!!
Jaké jsou zásady pohybové aktivity u seniorů, které je třeba dodržovat? Chybí vám informace o fyziologických změnách v oběhové soustavě, dýchacím a pohybovém ústrojí u seniorů? Postrádáte informace o vhodných a nevhodných pohybových aktivitách pro seniory s důrazem na dechová cvičení z hlediska jejich významu, cílů a zásad při jejich provádění? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce. Kde jinde než u „Vzdělávací instituce roku 2014“.
8 hodin 10 890,-

Úvod do problematiky lidí s Parkinsonovou nemocí

NOVINKA!!!
Jaké jsou příznaky a možnosti diagnostiky Parkinsonova syndromu? Jaké jsou formy a techniky komunikace s lidmi s Parkinsonovým syndromem? Existují určité formy sdružování lidí s touto nemocí? Jaké jsou základní postupy v oblasti sebeobsluhy a péče o lidi s Parkinsonovým syndromem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce. Kde jinde než u „Vzdělávací instituce roku 2014“.
8 hodin 10 890,-

Trénujeme paměť seniorů I.

NOVINKA!!!
Jaká je souvislost mezi poruchou kognitivních funkcí a pravidelným tréninkem paměti? Jaký význam má trénink paměti u seniora? Jaké jsou formy a techniky tréninku paměti? Jaké jsou rozdíly při procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora. Neváhejte a objednejte si „novinku“ v naší nabídce.
8 hodin 10 890,-

Základy komunikace s lidmi s demencí

NOVINKA!!!
Jak efektivně komunikovat s lidmi s demencí? Jaké jsou styly, formy a techniky komunikace? Co se skrývá pod pojmy kognitivní funkce a kognitivní poruchy? Existují možnosti včasné diagnostiky poruch paměti? Jaká jsou specifika práce s lidmi s demencí v poskytované sociální službě nebo při podpoře blízkého v domácím prostředí? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora.
8 hodin 10 890,-

Sexualita duševně nemocných

NOVINKA!!!
Jaké jsou mýty a předsudky týkající sexuality lidí s duševní nemocí, co je v sexualitě normou? Jaké jsou sexuální funkční poruchy a deviantní projevy u lidí s duševní nemocí? Jak sdílet toto téma v týmu pracovníků? Patří oblast sexuality do individuálního plánu uživatele? Jak komunikovat s uživatelem o jeho sexuálních potřebách? „Silné“ téma, které můžete zdolat na našem kurzu pod vedením zkušeného lektora z oboru sexuologie/psychiatrie
8 hodin 10 890,-

Spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky

Cítíte ve své službě rezervy ve spolupráci s rodinou? Chybí vám pravidla a hranice? Je pro vás rodinný příslušník spíše zdroj možného problému než partner a spolutvůrce příběhu klienta? Hledáte cestu efektivní spolupráce s rodinou? Stačí si kurz objednat a začít čerpat novou energii a inspirace.
8 hodin 10 890,-

Standard kvality č. 3 + 4 - jednání se zájemcem o sociální Službu; smlouva o poskytnutí sociální služby

Cítíte, že Vaše vnitřní pravidla související s problematikou jednání se zájemcem nejsou ideálně „vyladěna“? Jak zájemce o sociální službu odmítnout a neporušit zákon? Co bývá slabinou uzavíraných smluv o poskytnutí sociální služby? Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte na prakticky vedeném kurzu pod vedením zkušeného lektora / inspektora.
8 hodin 10 890,-

Základy první pomoci

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy první pomoci zejména při poskytování neodkladné resuscitace, při úrazech a nejrozšířenějších nemocech. Získané znalosti a dovednosti můžete využít nejen ve svém zaměstnání, ale také v situacích z běžného života. Zkušení lektoři – pracovníci záchranné služby vás naučí poskytnout neodkladnou první pomoc při stavech bezprostředně ohrožujících život. Jste si jisti, že dokážete poskytnout první pomoc?
8 hodin 10 890,-

Sexualita uživatelů sociálních služeb

Jaké jsou mýty a předsudky týkající sexuality uživatelů sociálních služeb? Jak komunikovat s uživatelem o jeho sexuálních potřebách? Jak sdílet toto téma v týmu pracovníků? Patří oblast sexuality do individuálního plánu uživatele? „Silné“ téma, které můžete zdolat na našem kurzu pod vedením zkušeného lektora v oboru sexuologie/psychiatrie.
8 hodin 10 890,-

Komunikace s dětmi a dopívajícími klienty

NOVINKA!!!
Jaká jsou stěžejní vývojová období dětského věku a jejich zvláštnosti? Jak dítě motivovat a získat je ke spolupráci? Jak navázat dialog a jaké překážky nejčastěji řešíme? Jaké jsou moderní přístupy v sociální práci při komunikaci s dětmi a rodinou? Co jsou zvýšené nároky na komunikaci s dětmi se speciálními potřebami? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ve velmi zajímavém kurzu.
8 hodin 10 890,-

Prevence stresu a syndromu vyhoření I.

Každodenní práce s lidmi je velmi náročná a může být vyčerpávající. Zažíváte situace, kdy si říkáte, že už nemáte sílu vést ani jeden poradenský rozhovor? Do práce přicházíte bez energie a každá maličkost vás „rozhodí“? Z práce odcházíte naprosto vyčerpáni?
8 hodin 10 890,-

Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku

Co je stáří a jak ovlivňuje naše vnímání a schopnost přizpůsobit se? Jak komunikovat se seniorem v obtížných situacích? Jak reagovat na podezření týrání uživatele ze strany rodinných příslušníků?
8 hodin 10 890,-

Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s duševním onemocněním

Jaké jsou mýty o lidech s duševní nemocí? Jak komunikovat s klientem s duševní nemocí? Co je a není duševní nemoc? Jak zvládat běžné a obtížné komunikační situace? Jaká jsou specifika práce s lidmi s duševní nemocí?
8 hodin 10 890,-

Úvod do time managementu v sociálních službách

Jak si plánovat čas, rozlišit podstatné a stanovit důležité? Jakým způsobem delegovat činnosti a úkoly na ostatní členy týmu? Jak funkčně a strukturovaně komunikovat? Jaké stereotypy nás zdržují při práci a jakým způsobem je můžeme odstranit?
8 hodin 10 890,-

Sociálně právní minimum pro OZP

Co je obsahem legislativního rámce a klíčových vyhlášek? Jaké jsou možnosti získání příspěvků, dávek a jiných výhod? Co je obsahem správního řádu z hlediska probíhajícího řízení o přiznání jednotlivé dávky a možného zásahu do řízení? Občanský zákoník a opatrovnictví? Přijďte a sdílejte aktuální informace od zkušeného lektora/sociálního pracovníka.Sociálně právní minimum „v kostce“. Co je obsahem legislativního rámce a klíčových vyhlášek? Jaké jsou možnosti získání příspěvků, dávek a jiných výhod? Co je obsahem správního řádu z hlediska probíhajícího řízení o přiznání jednotlivé dávky a možného zásahu do řízení? Občanský zákoník a opatrovnictví? Přijďte a sdílejte aktuální informace od zkušeného lektora/sociálního pracovníka.
8 hodin 10 890,-

Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením

Jaké jsou mýty o lidech s mentálním postižením? Jak komunikovat s klientem s mentálním postižením? Jak zvládat běžné a obtížné komunikační situace? Jaká jsou specifika práce s lidmi s mentálním postižením?
8 hodin 10 890,-

Úvod do problematiky do duševní nemoci

Jaké jsou negativní a produktivní symptomy duševní nemoci, jejich příčiny a nejčastější projevy? Jakým způsobem pomoci lidem s duševní nemocí? Je aplikace multidisciplinárního přístupu v České republice snem nebo ověřenou zkušeností? Jo je obsahem připravované reformy psychiatrické péče? Jaké jsou nejčastější mýty o duševní nemoci? Odpovědi na tyto a další otázky nejdete na velmi zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora.Obsahem kurzu je tzv. „psychiatrické minimum“. Jaké jsou negativní a produktivní symptomy duševní nemoci, jejich příčiny a nejčastější projevy? Jakým způsobem pomoci lidem s duševní nemocí? Je aplikace multidisciplinárního přístupu v České republice snem nebo ověřenou zkušeností? Jo je obsahem připravované reformy psychiatrické péče? Jaké jsou nejčastější mýty o duševní nemoci? Odpovědi na tyto a další otázky nejdete na velmi zajímavém kurzu pod vedením zkušeného lektora.
8 hodin 10 890,-

Základy přímé obslužné péče se zaměřením na seniory

Jaká jsou specifika ošetřovatelství v domácím prostředí nebo v zařízení sociální péče? Jaké jsou dostupné kompenzační pomůcky a jejich způsoby využití? Co patří do základů rehabilitace a aktivizace lidí s různým typem postižení nebo onemocnění? Chcete kurz s praktickým nácvikem? Neváhejte, máte šanci absolvovat praktický nácvik pod vedením zkušeného pracovníka přímo v zařízení pro seniory.Kurz je tzv. „ošetřovatelským minimem“. Jaká jsou specifika ošetřovatelství v domácím prostředí oproti péči v zařízení? Jaké jsou dostupné kompenzační pomůcky a jejich způsoby využití? Co patří do základů rehabilitace a aktivizace lidí s různým typem postižení nebo onemocnění? Chcete kurz s praktickým nácvikem? Neváhejte, máte šanci absolvovat praktický nácvik v péči o svého blízkého pod vedením zkušeného pracovníka přímo v zařízení pro seniory.
16 hodin 17 990,-

Základy komunikace s člověkem v seniorském věku

Pečujete o člověka v seniorském věku? Chcete se s ním zdokonalit v komunikaci? Cítíte, že někdy nerozumíte jeho reakcím a chování? Chcete získat více informací o problematice stáří? Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními? Využijte nabídky ověřeného kurzu.
8 hodin dle dohody 10 890,- Prezentační a komunikační dovednosti

Základy práce s člověkem s projevy agresivního chování

Pokládáte si otázky, co je příčinou agrese či neklidu u vašeho blízkého? Nevíte jak adekvátně reagovat na projevy agrese? Chcete se připravit na situace související s agresí člověka? Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními? Využijte nabídky ověřeného kurzu.
8 hodin dle dohody 10 890,- Specifické dovednosti

Základy komunikace s člověkem s duševní nemocí

Pečujete o člověka s duševní nemocí? Máte pocit, že někdy nerozumíte jeho reakcím a chování? Chcete se s ním zdokonalit v komunikaci? Chcete získat více informací o problematice duševní nemoci? Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními? Využijte nabídky ověřeného kurzu.
8 hodin dle dohody 10 890,- Prezentační a komunikační dovednosti

Základy komunikace s nemluvícím člověkem

Máte problémy navázat komunikaci s člověkem, o kterého pečujete? Chcete se zdokonalit v komunikaci? Říká vám něco termín „Alternativní a augmentativní komunikace“? Chcete sdílet vaše zkušenosti i s ostatními? Využijte nabídky ověřeného kurzu.
8 hodin dle dohody 10 890,- Prezentační a komunikační dovednosti

Spolupráce pečující osoby a sociální služby v rámci individuálního plánování

Sdílíte péči o vašeho blízkého s registrovanou sociální službou? Chcete se více dozvědět o metodách individuálního plánování? Cítíte rezervy ve spolupráci se sociální službou? Zkuste náš kurz a zjistíte, že to není možná tak složité.
8 hodin dle dohody 10 890,- Specifické dovednosti
Momentálně žádná nabídka