image

O společnosti

Jsme obecně prospěšnou společností, která byla založena v roce 2001 za účelem zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. K naplnění tohoto poslání přispíváme mimo jiné i tím, že zisk z prodeje vzdělávacích a poradenských služeb investujeme do námi poskytovaných programů pracovní rehabilitace, sociálních služeb a dobrovolnictví.

Cílem naší činnosti je nabízet pouze takové poradenské a vzdělávací služby, které vycházejí z filosofie „Učíme to, co umíme“. Co to znamená? Vycházíme z vlastních zkušeností při poskytování sociálních služeb a služeb pracovní rehabilitace. Snažíme se při realizaci vzdělávacích programů v maximální míře propojit teorii s praktickou složkou. Naši lektoři a konzultanti mají vedle patřičného vzdělání i praktickou zkušenost v terapii, sociální práci popř. managementu sociální služby.