image

Náš tým

 

Mgr. Jaromír Licek - ředitel organizace, lektor, konzultant

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Absolvoval výcviky a kurzy zaměřené na oblast projektového managementu, tvorby a zavádění standardů kvality sociálních služeb nebo rehabilitace osob se zdravotním znevýhodněním. Také externě pracuje jako specializovaný odborník - inspektor kvality sociálních služeb MPSV.

 

Mgr. Dagmar Francová - zástupce ředitele, lektorka

Absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor sociální práce a sociální politika a Univerzity Jana Amose Komenského Praha, obor vzdělávání dospělých. V současné době dokončuje systemický psychoterapeutický výcvik. Aktivně se věnuje dobrovolnictví - pracuje s lidmi s mentálním postižením. Absolventka výcviků a kurzů v oblasti tvorby a zavádění standardů kvality sociálních služeb, komunikačních a prezentačních dovedností.  

 

 

Jana Červenková - finanční účetní, ekonomka organizace

Absolventka Obchodní akademie a státní jazykové školy v Ústí nad Labem. Po středoškolském studiu se účastnila projektu ESF, kde získala mezinárodní certifikát ECDL. Po této zkušenosti byla součástí projektového týmu jako lektorka komunikačních kurzů. V letech 2008 až 2011 pracovala jako ekonomka v Mateřské škole speciální v Ústí nad Labem, kde si prohloubila ekonomické a účetní zkušenosti ve státní organizaci. Od ledna 2015 pracuje v Sociální agentuře jako finanční účetní a ekonomka organizace.

 

Gabriela Kuželová - koordinátorka vzdělávacích programů, administrativní pracovnice

Absolventka Střední průmyslové školy stavební v Děčíně obor pozemní stavitelství a nástavbového studia na škole Lingua servis v Chabařovicích obor Podnikatel pro obchod a služby. Po ukončení středoškolského studia pracovala několik let v administrativě. Před nástupem do Sociální agentury úspěšně absolvovala rekvalifikační kurz „Obsluha osobního PC“. V Sociální agentuře pracuje jako koordinátorka vzdělávacích programů a administrativní pracovnice. V roce 2016 prošla Lektorským kempem a absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách.

 

Bc. Barbora Rychtaříková - koordinátorka rekvalifikačních programů, administrativní pracovnice

Středoškolské vzdělání absolvovala na Gymnáziu v Ústí nad Labem a po té ještě na škole Lingua servis v Chabařovicích, obor Podnikatel pro obchod a služby, kde získala znalosti v oboru ekonomie a účetnictví. Po ukončení středoškolského studia pracovala dva roky jako referent hospodářské správy na bankovní centrále a další více jak desetiletou praxi získala v soukromé firmě jako účetní na ekonomickém úseku. V průběhu těchto let absolvovala bakalářské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně, obor Podniková ekonomie a management. Před nástupem do Sociální agentury byla účastníkem JOB klubu a následně Manažerského kurzu. V Sociální agentuře pracuje od listopadu 2014 jako koordinátorka rekvalifikačních programů a administrativní pracovnice. V roce 2016 prošla Lektorským kempem a absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách.