image

Hodnoty a vize

Naše vize

Sociální agentura nabízí dostupnou a kvalitní nabídku vzdělávání a poradenství širokému spektru lidí ze sociální sféry.

 

    Naše hodnoty

  • Pečlivě nasloucháme našim zákazníkům tak, abychom se mohli přizpůsobit jejich potřebám a očekáváním.
  • Usilovně se snažíme, abychom vždy dosáhli a předčili očekávání našich zákazníků.
  • Vytváříme vzájemně prospěšné dlouhodobé partnerství s našimi zákazníky.
  • Aktivně přijímáme změny a snažíme se neustále inovovat, být průkopníky a vyvíjet se.
  • Učíme se z praktických poznatků a stále rozvíjíme naše služby a členy našeho týmu.
  • Sociální agentura je společenstvím lidí, kteří si věří, respektují se navzájem a společně pracují na dosažení stanovených cílů.
  • Prosazujeme etické chování a tím přispíváme k prosperitě našich klientů.
  • Respektujeme a důsledně chráníme oprávněné zájmy našich zákazníků a partnerů.