image

O nás

» Patříme mezi přední poradenské a vzdělávací instituce, které působí v sociální sféře.

» Garantujeme svým klientům mnohaleté praktické zkušenosti s realizací vzdělávacích programů pro dospělé.

» Snažíme se zisk z prodeje vzdělávacích a poradenských služeb efektivně investovat do svých programů pracovní rehabilitace, sociálních služeb a dobrovolnictví.

» Spolupracujeme při zajištění svých služeb s lektory a konzultanty z různých oborů s praktickou zkušeností v pomáhající profesi.

» Za dobu své činnosti jsme uspořádali pro své klienty více než 1000 vzdělávacích programů.

» Disponujeme širokou nabídkou vzdělávacích programů nejenom pro poskytovatele sociálních služeb, ale i zájemce z řad pěstounských rodin, pečujících osob, úředníků nebo uchazečů o rekvalifikaci.

» Nabízíme vzdělávací programy, které jsou vyzkoušené, bezbariérové a lze je zájemci upravit po obsahové stránce přímo "na míru".

» Realizujeme své služby na území celé České republiky.

» Jsme aktivním členem AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

» Jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

» Aktivně spolupracujeme na vzdělávacích a rozvojových projektech s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.